Vue.jsでAJAXをするためのライブラリaxios

https://github.com/axios/axios

vue と非同期通信で最近よく使うのがこのaxiosです。

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。